Nieuw parkeerplan sinds 6 april 2019

Op zaterdag 6 april 2019 wijzigde het parkeerplan te Knokke-Heist grondig. Wat er allemaal veranderde, vindt u hieronder terug. Het nieuwe plan kan u hier raadplegen.

Gewijzigde tarieven en parkeerduur

Betalende zones (tussen 11u-19u)                       Maximale parkeerduur      Uur- of dagtarief          Retributietarief                          
Rood (elke dag)Max. 2u€ 2,00/1e uur
€ 3,00/2e uur
€ 30,00/halve dag
(11u-15u & 15u-19u)
Oranje (elke dag)Max. 4u€ 2,00/uur€ 30,00/halve dag
(11u-15u & 15u-19u)
Groen (weekend, vakantie en feestdagen)Volledige dag€ 2,00/uur OF
€ 10,00/dag
€ 30,00/dag

Tickets aangekocht in de oranje zone kunnen ook in de groene zone gebruikt worden. Tickets aangekocht in de rode of groene zones kunnen niet in een andere zone gebruikt worden.

Blauwe zones (parkeerschijf leggen tussen 11u-19u)Maximale
parkeerduur      
Retributietarief
Weekend, vakantie en feestdagenMax. 4u€ 30,00/dag
Elke dag 

a. Parking sportcentra, cultuurcentrum en kerken 

b. Dorpsstraat te Westkapelle & K. Mercierstraat te Heist 

c. Shop & Go/30 min 


Max. 4u

Max. 1u 

Max. 30min


€ 30,00/dag

€ 30,00/dag 

€ 60,00/dag

Gewijzigde parkeerzones

Het parkeerregime wijzigt vanaf 6 april 2019 op verschillende plaatsen. De voornaamste zonale wijzigingen vindt u hieronder opgelijst.

 • Oranje
  • Elizabetlaan te Heist (was voordien rood)
  • Zone rond de Lippenslaan wordt uitgebreid tot aan de kerk

 • Groen (voordien blauw)
  • Heist en Duinbergen: uitbreiding tot aan de spoorweg
  • Duinenwater tot aan de Isabellavaart
  • Omgeving Gemeenteplein tot Smedenstraat 
  • Omgeving ten zuiden van de Zoutelaan
  • Omgeving van het Oosthoekplein

 • Blauw
  • Ramskapelle Kerkplein

Vergunningen voor bewoners en tweedeverblijvers

Houders van een MINI- of MAXI-vergunning kunnen hun huidige vergunning volgens dezelfde geldende voorwaarden blijven gebruiken tot de vervaldatum. 

Gezien een groot deel van de blauwe zone wordt omgevormd tot groene zone, kunnen houders van een MINI-vergunning in 2019 ook parkeren in de groene zone. Voor houders van een MAXI-vergunning wijzigt er niets in 2019.

Gedomicilieerde inwoners, tweedeverblijvers die gemeentebelasting betalen en huurders op jaarbasis komen in aanmerking voor een vergunning voor bewoners en tweedeverblijvers, mits het voorleggen van onderstaande documenten:

 • inschrijvingsbewijs van de wagen (indien bedrijfs- of leasewagen ook het gebruiksrecht kunnen aantonen)
 • het meest recente aanslagbiljet gmeentebelasting Knokke-Heist
 • niet gedomicilieerde huurders: het huurcontract

Vanaf 1 december 2019 zullen de nieuwe bewoners- en tweedeverblijversvergunningen voor 2020 uitgereikt worden volgens onderstaande voorwaarden en tarieven:

Type 1
Geldig in de groene en blauwe zone*
+ oranje zone op schooldagen                                                     
Type 2**
Geldig in de oranje, groene en blauwe zone*                        

Eerste en tweede vergunning€ 40,00€ 220,00
Derde vergunning€ 80,00€ 260,00
Vierde vergunning€ 120,00€ 300,00

*Blauwe zone: uitgezonderd parkings sportcentra, cultuurcentrum en kerken, en blauwe zones van max. 30 min of 1 uur.
**Een vergunning Type 2 is enkel verkrijgbaar indien u in de rode of de oranje zone woont.

Werkabonnementen

Houders van werkabonnementen met aanvangsdatum vóór 6 april 2019 kunnen deze nog blijven gebruiken volgens de geldende voorwaarden tot aan de vervaldatum. Werkabonnementen vanaf aanvangsdatum 6 april 2019 vallen onder de nieuwe voorwaarden.

Werkabonnementen worden uitgegeven voor drie doelgroepen: werknemers/werkgevers, pendelaars en logiesverstrekkende bedrijven. Indien u voldoet aan de genoemde voorwaarden, komt u in aanmerking voor een werkabonnement.

DoelgroepenVoorwaarden
Werknemer/Werkgever

 • u bent werkzaam te Knokke-Heist
 • u kan de vestigingsplaats te Knokke-Heist aantonen met een werkattest
Pendelaar
 • u bent werkzaam buiten Knokke-Heist en kan dit aantonen
 • u heeft een treinabonnement met vermelding van de zone Knokke-Heist
Logiesverstrekkend bedrijf
 • uw bedrijf is gelegen in de betalende of blauwe zone van Knokke-Heist
 • vestigingsplaats of kamers erkend door Toerisme Vlaanderen voor logiesverstrekkende bedrijven


Mits het voorleggen van het inschrijvingsbewijs van de wagen (en een document dat het gebruiksrecht aantoont indien een lease- of bedrijfswagen) kan u één van de onderstaande werkabonnementen aankopen. Deze tarieven en voorwaarden zijn geldig vanaf 6 april 2019.

Type 1
Geldig in de groene en blauwe zone* +
oranje zone op schooldagen
Type 2
Geldig in de oranje, groene en blauwe zone*

1 maand€ 30,00€ 80,00
3 maanden€ 75,00€ 160,00
1 jaar€ 150,00€ 330,00

*Blauwe zone: uitgezonderd parkings sportcentra, cultuurcentrum en kerken, en blauwe zones van max. 30 min of 1 uur.

Zorgkaarten

Houders van zorgkaarten met aanvangsdatum vóór 6 april 2019 kunnen deze nog blijven gebruiken volgens de geldende voorwaarden tot aan de vervaldatum.

Vanaf 6 april 2019 wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen dringende en gewone zorgkaarten: er wordt slechts één type vergunning uitgegeven voor zorgverstrekkers. Deze zorgkaart laat u toe in alle zones te parkeren en kost € 40,00 per jaar. In de rode en oranje zone kan u met deze zorgkaart parkeren, zolang u de maximaal toegelaten parkeertijd niet overschrijdt. Dit toont u aan door het plaatsen van de parkeerschijf.

Als huisarts, thuisverpleger, kinesist of mantelzorger komt u in aanmerking voor een zorgkaart van het nieuwe type, indien u de volgende documenten kan voorleggen:

 • inschrijvingsbewijs van de wagen (indien bedrijfs- of leasewagen ook het gebruiksrecht kunnen aantonen)
 • erkenning van het RIZIV of de Vlaamse overheid
 • verklaring van huisbezoeken doen in Knokke-Heist
 • mantelzorg: attest van de mutualiteit dat bewijst dat u mantelzorg verleent aan een inwoner van Knokke-Heist

Piaf - einde dienstverlening

Binnenkort kunnen Piaftoestellen niet langer gebruikt worden als betaalmiddel voor uw parkeertijd. U kan geen laadwaarde meer op het toestel zetten. U kan de laadwaarde wel nog opgebruiken tot en met 31 mei 2019.

Vanaf zaterdag 6 april 2019 kan u tevens het resterende saldo op uw Piaftoestel terugbetaald krijgen in onze parkingshop.

​SMS-codes

Vanaf 6 april 2019 wordt de rode zone ingedeeld in verschillende zones. Afhankelijk van waar u geparkeerd staat, gebruikt u de nieuwe codes, die ook op de parkeerautomaten vermeld staan.

 • Rood:
  • KH90: Lippenslaan 
  • KH91: Kustlaan
  • KH92: Dumortierlaan
  • KH93: Zoutelaan
  • KH94: Sparrendreef/E. Verhaerenlaan
  • KH95: rode zone Heist

De codes voor de oranje en de groene zone blijven ongewijzigd:

 • Oranje:
  • KH13: kortparkeren (max. 4u)
  • KH19: € 1,00/dag tijdens weekends, verlof- en feestdagen voor houders van een werkabonnement met aanvangsdatum vóór 6 april 2019 en voor bewoners- en tweedeverblijfsvergunningen geldig in 2019.
 • Groen: KH14

Houders van een parkeerkaart voor personen met een handicap kunnen in de betalende zones gebruik maken van onderstaande codes. Voor 4 uur parkeertijd betaalt u het zonetarief voor 1 uur, voor een volledige dag betaalt u het zonetarief voor 2 uur.

 • KH22: geldig in de volledige groene zone
 • KH33: geldig in de volledige rode zone
 • KH44: geldig in de volledige oranje zone